ถาม-ตอบ กับ กพน.

ค้นหาคำตอบที่ใช่  กับคำถามที่น่าสนใจ  ถามตอบข้อสงสัยกับ กพน.

Read more

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเงินงบประมาณ  ในการบริหารงานโครงการต่างๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีความเป็นเลิศ และยั่งยืน และช่วยเหลืออุดหนุนทุกภาคส่วน ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล  

Read more

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กพน.

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ กพน. 
หมายเลขโทรศัพท์ และ Email Address

Read more